فروش اقساطی دنا ويژگي‌هاي محصول : ايمني *  مطابقت با استانداردهاي ايمني تصادف از پهلو و جلو *  مجهز به دو كيسه هوا براي راننده و سرنشين جلو * مجهز به كمربندهاي ايمني سه نقطه‌اي جلو و عقب *  مجهز به سامانه ترمز ضدقفل (ABS) به همراه توزيع الكترونيكي نيرو (EBD) *  ستون فرمان جمع‌شونده […]