ابتدا حلقه را ایجاد کردیم، اگر بخواهیم کد فوق را ترجمه کنیم می شود : “”اگر پستی وجود داشت، تا زمانی که پستی وجود دارد آن را نمایش بده.”” این کد تمامی مطالبی که منتشر شده اند را نمایش خواهد داد. اما اگر مرورگر را ریفرش کنید مطلبی نمایش داده نشده است! دلیل این اتفاق […]