شرکت وارنا خودرو یکی از شرکت ها در حوزه فروش اقساطی خودرو و تحویل فوری  خودرو می باشذ تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودرو خود شوند