تویوتا محصولی مطرح در سطح جهان است که نمونه نهایی آن CHR است.که شرکت وارنا پرشین خودروشرایط اقساطی این خودرو را به دو صورت فروش اقساطی و تحویل فوری و فروش اقساطی خودرو با پیش پرداخت امکان پذیر نموده …