شرکت وارنا خودرو پرشین یکی از شرکت ها در حوزه فروش اقساطی خودرو می باشد تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی  مالک خودروی خود شوند