شرکت وارنا  خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک  خودروی مورد دلخواه خود شوند