رنو تالیسمن با پلت فرم ، جهانی CMF-CD تولید می شود ، که محصول مشترک رنو و نیسان است . در ساخت رنوتلیسمان  هدف اصلی طرفداران و خریداران خودروهای نیمه لوکس هستند