رنو سیمبل برای اولین بار در ترکیه به بازار جهانی معرفی گردید . رنو سیمبل PE در پایین ترین این خودرو قرار دارد و بعبارتی ارزانترین و ساده ترین سیمبل خواهد بود