شرکت وارنا خودرو پرشین شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری ارائه کرده است تا خریداران به آسانی مالک خودروی موردنظر خود شوند .