شرکت وارنا پرشین خودرو شرایط ویژه ای برای خریداران سوزوکی ویتارا 2.4 تیپ 9 به صوزت فروش اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو ارائه داده است .