این خودرو اولین شاسی بلند کوچک لکسوس است ، که با موتور مجهز به جزو اولین خودروهای این شرکت است که با چهره ای جدید و جذاب  NX  لکسوس . علی رغم طراحی ظریف و پیچیده لکسوس NX  یک خودروی کاربری و قابل اعتماد است .