شرکت وارنا خودرو یکی از شرکت ها در حوزه فروش اقساطی  خودرو و تحویل فوری خودرو می باشد تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند