در طراحی داخل نیسان پلاتینیوم  نیز مانند جوک اسکای از موتور سیکلت های اسپورت الهام گرفته شده است .