شرکت وارنا خودرو یکی از شرکت ها در حوزه اقساطی  تحویل فوری خودرو می باشد تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودرو خود شوند