یکی از خودوهای مشهور در بازار جهانی هوندا CR-V  است و همچنین میزان مصرف سوخت این خودرو در مقابل رقیبان خود مناسب به نظر می باشد.