شرکت وارنا خودرو پرشین یکی از شرکت ها در حوزه اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو می باشد تا خریداران بسهولت مالک خودرو خود شوند