شرکت خودرو سازی کره ای و چند ملیتی است ، که در سال 1947 توسط چانگ جو-یانگ (بنیانگذار گروه شرکت های هیوندای ) تاسیس شد .