شرکت وارنا خودرو پرشین شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه داده است تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودروی مورد دلخواه خود شوند .