شرکت وارنا خودرو این امکان را بوجود آورده تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودروی مورد دلخواه خود شوند که شرایط فروش خودرو بصوت فروش اقساطی خودرو است