خودرو پیکانتو که از محصولات کیا می باشددر شرکت وارنا خودرو بصورت اقساطی خودرو وتحویل فوری خودرو خدمت خریداران محترم ارائه می گردد .