از نکات ایمنی کیا سراتو  2017 می‌توان به استفاده از ترمز دیسکی برای چهار چرخ، استفاده از فناوری‌های ABS و EBD اشاره کرد.