این اتومبیل، برای پوشش دو نوع اتومبیل یکی شاسی‌بلند شهری با 5 سرنشین و دیگری شاسی‌بلند با 7 سرنشین، راهی بازار شده است.