شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری ارائه کرده است تا خریداران بسهولت مالک خودروی خود در مدت کوتاهی شوند