شرکت وارنا خودرو یکی از شرکت ها در حوزه فروش خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری خودرو می باشد تا خریداران در کوتاه مدت مالک خودرو مورد دلخواه خود شوند