د. این خودرو تا به حال در دو نسل مختلف به عرضه رسیده که شرکت داخلی پارس‌خودرو، زیر نظر شرکت سایپا تصمیم به تولید نسل اول این خودرو در بازارهای داخلی گرفته است.