شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی خودرو و تحویل فوری خودرو ارائه کرده است تا خریداران بسهولت و درمدت کوتاهی مالک خودروی خود شوند