شرکت وارنا خودرو پرشین شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو  بصورت اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه داده است تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودرو مورد دلخواه خود شوند .