شرکت وارنا خودرو شرایط ویژه ای را برای خرید خودرو بصورت اقساطی و تحویل فوری خودرو ارائه کره است تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودرو خود شوند .