شرکت وارنا خودرو یکی از قدیمی ترین شرکت ها که در حوزه فروش اقساطی خودرو وتحویل فوری خودرو می باشد تا خریداران بسهولت و در مدت کوتاهی مالک خودروی خود شوند